Mzdová agenda

Personalistika

Evidence zaměstnanců, registrace firmy, přihlášky a odhlášky zaměstnanců u správy sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven, registrace firmy u finančního úřadu a u pojišťovny pro Zákonné povinné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele (Kooperativa). Dle potřeb zpracování statistických výkazů s údaji personalistiky a mezd.

Mzdy

Zpracování pravidelných měsíčních mezd pro organizace zhruba do 50 zaměstnanců a malé organizace do 25 zaměstnanců. Omezení počtu zaměstnanců je pouze přibližné. Standardními výstupy při zpracování mezd jsou měsíčně výplatní pásky zaměstnanců, rekapitulace mezd, účetní doklad k zaúčtování mezd, přehled pro správu sociálního zabezpečení, přehledy pro zdravotní pojišťovny, příkaz k úhradě doplatků mezd, srážek i odvodů - v papírové i elektronické podobě, přehled požadovaných srážek, přehled o vyplacených dávkách nemocenského, OČR, PPM (mateřské). Kvartálně generování závazku ze zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, včetně příkazu k úhradě. Ročně pak roční zúčtování daně zaměstnanců, sestavení mzdových listů, evidenčních listů důchodového zabezpečení, vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a srážkové daně.